ติดต่อเรา

" จะปิดทองหลังองค์พระปฏิมา "

ที่ตั้งหน่วย

KHUNNAIN
กรมรบพิเศษที่ 5 ค่ายขุนเณร
005 หมู่ 2 ต.แม่สา อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
Email : Khunnain@gmail.com
Call us : 053 297 807


รับเรื่องร้องเรียน