การประชาสัมพันธ์ของหน่วย

 ประกาศผู้ชนะการเสนราคา จ้างเหมาซ่อมยานพาหนะสายขนส่ง ประจําปีงบประมาณ 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาก่อสร้างห้องน้ำ - ห้องส้วม และซ่อมปรับปรุงอาคารโรงอาหาร
กองบังคับการควบคุมที่ 5 ของ กรมรบพิเศษที่ 5

เมื่อ 27 กันยายน 2561

              ผู้บังคับการกรมรบพิเศษที่ 5 และกำลังพล จำนวน 9 นาย เป็นผู้แทนหน่วย ร่วมพิธีสวนสนาม
เทิดเกียรติและอำลาชีวิตราชการทหาร ของนายทหารชั้นนายพลในกองทัพบก ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย